Opis kurseva

Opis kurseva


VRSTA KURSA NIVO TRAJANJE FOND ČASOVA
Poluintenzivni A1 A1.1+A1.2 8 NEDELJA 2 x 3 Nastavne jedinice
Poluintenzivni A2 A2.1+A2.2 10 NEDELJA 2 x 120 min nedeljno
Poluintenzivni B1 B1.1+B1.2 12 NEDELJA 2 x 120 min nedeljno
Standardni kursevi svi podnivoi A1.1/A1.2/A2.1...C1.2 3 MESECA 2 x 2 Nastavne jedinice
Intenzivni kurs A1 A1.1+A1.2 4 NEDELJE 4 x 4 Nastavne jedinice
Intenzivni kurs A2 A2.1 + A2.2 4 NEDELJE 4 x 4 Nastavne jedinice

Specijalizovani kursevi

Konverzacijski kurs
Kurs za lekare
Kurs za medicinske sestre i negovatelje
Kliničke studije
Kurs poslovne komunikacije
Za Sve informacije o početku, trajanju i ceni molimo Vas da se obratite Sekreterijatu DaF Centra


Detaljan opis kurseva možete pogledati OVDE




Način plaćanja


Plaćanje se vrši isključivo uplatom na tekući račun DaF centra kod AIK banke. Prilikom upisa neophodno je dostaviti jedan primerak uplatnice.
- Tekući račun i osnovni podaci:
DaF centar, Crnogorska 2, Beograd
Broj tekućeg računa: 105-0000002149337-93
PIB: 109312260
Matični broj: 64086618




Udžbenik


Udžbenik nije uključen u cenu kursa


Opšti uslovi poslovanja